تبلیغات
مصاف با شیطان - پاسخ به شبهات سایت گرانوم (۵) ؛ جهان در ۶ روز آفریده شد یا ۸ روز ؟
 
مصاف با شیطان
درباره وبلاگ


وبلاگی که در آن حضور دارید ، برگرفته از وبسایت مصاف با شیطانِ دکتر رائفی پور می باشد.
مطالب این وبلاگ اکثرا از ایمیل های دریافتی از پایگاه اینترنتی مصاف با شیطان دریافت می شود.
امیدواریم با نشر عقاید ضد صهیونیستی ، گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی تشیع و ولایت برداشته باشیم .

مدیر وبلاگ : علی اکبر آب خیز
شبهه: (سوره ۷ آیه ۵۴، سوره ۱۰ آیه ۳، سوره ۱۱ آیه ۷ و سوره ۲۵ آیه ۵۹) به روشنی اعلام میکند که الله زمین و آسمانها را در ۶ روز آفرید. اما در (سوره ۴۱ آیات ۹-۱۲) جمع روزهایی که الله بدانها اشاره میکند ۸ روز است.ادمه مطلبپاسخ:

آنچه در این فقره تناقض جویی جالب است، اینکه برای چسباندن تناقض به قرآن بدون در نظر گرفتن تعبیرهای مختلفی که در دو گونه آیات آمده، هر دو لفظ «خلق» و «قدّر» به معنای آفریدن معنا می شود تا تناقض ادعایی بچسبد، در حالی که، دو معنای متفاوت دارند.

آیاتی که بر شش روز دلالت می کند، در آیات قرآن بسیار است که مورد تأیید است و البته بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که منظور «روز به وجود آمده از حرکت زمین به دور خورشید» نیست،  چون هنوز زمین و خورشیدی در میان نیست.

در آیات دیگر قرآن نیز به صراحت اشاره می کند که روز نزد خداوند غیر از آن است که محاسبه می کنیم.

در آیه ای دیگر تناقض جو آفرینش را با استفاده از آیات ۹-۱۲ سوره ۴۱ به شمار هشت رسانده و برای این منظور لفظ «قدّر» را نیز به همان معنای آفرینش گرفته است تا شمار تناقضش جفت و جور شود.

در حالی که تقدیر به معنای اندازه گیری است، نه خلقت. به همین خاطر برخی از مفسران، مقصود از آیه را چهار فصل دانسته اند با توجه به توضیح فوق که منظور از روز، روز محاسبه ای ما نیست.

اما اگر «قدّر» را به معنای آفرینش بدانیم، باز خواسته تناقض جو برآورده نمی شود، زیرا آفرینش حاصل خیزی زمین برای آماده شدن مواد خوراکی (قوت) در آن، جدای از آفرینش زمین نیست؛ بنابراین قسمتی از چهار روز آفریدن اقوات در زمین، همان دو روزی است که زمین آفریده می شود، یعنی در واقع مجموع آفرینش زمین و اقوات (خوراکی) چهار روز می شود.

این معنا از آیه مطابق با نظر مفسرانی است که کلمه «تتمه» یا کلمه «کلّ ذلک» را در آیه ۱۰ در تقدیر می دانند که بر اساس این تقدیر معنی آیه چنین می شود:

«مواد غذایی مختلف آن (زمین) را در تتمه و پایان چهار روز قرار داد» یا «کلّ ذلک فی أربعه أیام»؛ یعنی «تمام آنها در چهار روز بوده است.»

مسئله تقدیر کلمات در آیات قرآن بسیار وجود دارد و این از مواردی است که در فصاحت و بلاغت در کلام بسیار کاربرد دارد و در کتاب های مربوط به این دو فن آمده است.

هم چنین این تفسیر با استفاده از آیات دیگر است که طبق جمله روشن و منطقی تفسیر بعضی از کلام به بعض دیگر، مبنای مستدل و منطقی دارد.

***

گفتیم اگر «قدّر» را به معنای آفرینش در نظر بگیریم، نیز تناقضی در کار نخواهد بود، توضیح تفصیلی در این مورد عبارت است از:

ما در قرآن هشت آیه داریم که آفرینش زمین و آسمان را در شش روز بیان مى کند ولى از این هشت مورد در چهار مورد اشاره به آفرینش زمین و آسمان مى کند که در ۶ روز بوده (حدید ۴، اعراف ۵۴، یونس ۳، و هود ۷) و در ۳ مورد از این هشت مورد اشاره به آفرینش آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست یعنى در شش روز هم آسمان و هم زمین و هم چیزهایى که در بین آسمان و زمین بوده اند.»

زمین و دو دوران براى پیدایش گیاهان و حیوانات و اقوات و غذاها معرفى مى کند.

بیان مطلب: در آیات ۹ تا ۱۲ فصلت که در آیه ى ۹ مى خوانیم زمین را در دو روز آفرید (خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یوْمَینِ) و سپس در آیه ى ۱۰ مى خوانیم او در زمین کوههاى قرار داد و برکاتى در آن آفرید و مواد غذایى مختلف آن مقدّر فرمود اینها همه در چهار روز بود. (وَ جَعَلَ فِیها رَواسِی مِنْ فَوْقِها وَ بارَک فِیها وَ قَدَّرَ فِیها أَقْواتَها فِی أَرْبَعَةِ أَیام سَواءً لِلسّائِلِینَ)

و بعد در آیه ۱۲ سوره ى فصلت مى خوانیم «در این هنگام آنها (توده گاز یا دود) را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید. (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماوات فِی یوْمَینِ وَ…)

اکنون با توجه به مطالب فوق به بررسى اشکال مى پردازیم.

۱٫ با توجه به تقسیم بندى آیات هشتگانه فوق در خلقت آسمان و زمین که در چهار مورد مى گوید آسمان و زمین در شش روز بوده است و در سه مورد دیگر مى گوید آسمان و زمین و آنچه بین آسمان و زمین است با هم شش روز آفریده شده است و در یک جا هم مى خوانیم آسمان در دور روز و زمین هم در دو روز آفریده شده آیا اینها قرینه نمى شوند هر یک از آسمان و زمین به تنهایى در دو روز خلق شدن و دو روز هم مال آفرینش کوه ها و غذاها و گیاهان اقوات که جمعاً ۶ روز مى شود و این قرینه متصله است جمله (قَدَّرَ فِیها أَقْواتَها فِی أَرْبَعَةِ أَیام)(مواد غذایى مختلف آن رامقدر فرمودند در چهار روز) که این چهار روز دو روز مال خلقت زمین و دو روز مال خلقت گیاهان حیوانات و اقوات باشد. زیرا آیات چهارگانه از یک سو و آیات سه گانه از سوى دیگر و حتى آیات ۹ و ۱۲ فصلت از ناحیه سوم مبین و بیان کننده و از محکمات مى باشند که اجمال و شبهه موجود در آیه ۱۰ فصلت را برطرف نمایند که منظور از چهار روز تنها خلقت گیاهان و حیوانات و غذاها نبودن بلکه دو روز مربوط به خلقت زمین است و دو روز مربوط به غذاها و گیاهان.

۲٫ در آیه ۱۰ سوره فصلت که مى گوید موادغذایى را در چهار روز خلق کردیم «قرینه» و نشانه و علامتى وجود دارد که منظور هم خلقت زمین و هم خلقت اقوات غذاها با هم چهار روز مى باشد زیرا در این آیه مى گوید: او در زمین کوههایى قرار دارد و برکاتى در آن آفرید. (وَ جَعَلَ فِیها رَواسِی مِنْ فَوْقِها وَ بارَک فِیها…)

و مى دانیم بخش عظیم از کره زمین را کوه هاى آن تشکیل مى دهد و با توجه به این که ریشه و پایه کوهها در اعماق زمین فرو رفته است و خلقت آفرینش کوه ها همان آفرینش زمین است بنابراین لازم نیست براى فهم آیات ما تقدیرى در کلام بگیریم و بگوئیم (کل ذلک) «همه اینها از زمین و غذاها» در چهار روز بودن بلکه آفرینش کوهها و جزء آفرینش زمین به حساب مى آید و اگر کوهها را از زمین جدا کنیم چیزى از زمین باقى نمى ماند.

و جالب این که در آیات زیادى در مورد آفرینش زمین از آفرینش کوهها سخن مى گوید که با کشیدن زمین کوهها را در آن قرار دادیم یعنى کوهها جزء زمین مى باشد ۳ سوره رعد (وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیها رَواسِی وَ أَنْهاراً…) ۱۹ حجر (وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَینا فِیها رَواسِی)۷ ق (وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَینا فِیها رَواسِی…) و آیات دیگر که حاکى است که خلقت کوهها جزء خلقت زمین مى باشد.

بنابراین آیه ۱۰ سوره فصلت درباره ى خلقت زمین و کوهها و نیز گیاهان حیوانات مى باشد که در چهار روز خلقت شدند که دو روز مربوط به خلقت زمین و دو روز هم مربوط به موادغذایى و اقوات مى باشد و در نتیجه همه آیات هشت گانه قرآن حاکى از این مى باشند که خلقت آسمان و زمین در ۶ روز مى باشد و تناقض در میان آیات وجود ندارد.

۳٫ علاوه بر مطالب فوق علامت و قرینه عرض در یک کلام واحد در اینجا وجود دارد که نخست بیان بخش نخست از خلقت زمین را دو روز بیان کرده و سپس با اضافه بخش دیگر خلقت غذا که مجموع چهار روز مى باشد. و نظیر این تعبیر در زبان عرب و تعبیرات فارسى نیز وجود دارد که فى المثل گفته مى شود از اینجا تا مکه ده روز طول مى کشد و تا مدینه ۱۵ روز یعنى پنج روز فاصله مکه و مدینه است. و ده روز فاصله اینجا تا مکه (نه این که ده روز با پانزده روز که ۲۵ روز مى باشد)

و با توجه به آیات روشن و محکم که خلقت آسمان زمین را شش روز بیان کرده و خلقت هر کدام از آسمان و زمین را دو روز معلوم نمود و نیز در سه آیه خلقت آسمان و زمان و آن چیزهایى که بین آسمان و زمین است را ۶ روز قرار داده یقین پیدا مى کنیم منظور از این چهار روز دو روز مربوط به زمین و دو روز مربوط به خلقت گیاهان و حیوانات و غذاها مى باشد و لذا تفسیر بزرگ زمخشرى در کشاف به قرینه این آیات جمله «کل ذلک» را تقدیر گرفت. معنى آیه: (مواد غذایى آن را مقدر کرد (اینها همه (زمین و غذاها) در چهار روز بوده (وَ قَدَّرَ فِیها أَقْواتَها (کل ذلک) فِی أَرْبَعَةِ أَیام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:25 ب.ظ
Male organ dimensions can be quite a responsive
supply for a lot of guys. Surgical procedure, tablet, toehold mechanism in addition to procedures
take place every part of routine utilized to increase the size of the
penis, although these means are generally individual advantageous regarding chaps who've underwent a penis stress or even a remedial ailment that distresses the meaning on the penis.
A man’s limb control significant work then hang-up structure,
which suggests in which amplification is alive
tricky after that risky.
Male organ instills utilized clothed in males with weakness, nevertheless they
cannot cook the male organ better. Establish doctor of medicine exist
maximum value by the time the manhood. Doctor of
medicine take evaluate in order to drag out the amounts
cavernosa to set a superior instil, although they have definitely not been able to regenerate urethra next spongiosum.

The creators quote with the intention of 5 percentages
involving gentlemen encompass a great found male member longer
than 16 cm. Fashionable one more 5 pct involving court case, the put up penis could well be shorter than re 10 cm.

The person responsible costing that will 5 percentages regarding guys suffer an establish manhood longer than 16 cm.
Indoors an extra 5 percentage regarding crates, the build
male organ could be shorter than in the region of 10 cm.
یکشنبه 30 تیر 1398 10:10 ب.ظ
Surviving in L.A., beside promptly you ought to know one or more one that grasps connected hopeful with a
big cheese type of type of well known. The truth is some individuals have been unacceptable generally there actively getting celebrity link up, donating themselves
benefit stages with the fluctuate genres with their bedmates (movie superstar, tv
celeb, fact… matter).
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:57 ب.ظ
スーパーコピー送料無料安心します老舗ブランドバッグ財布\"
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:56 ب.ظ
スーパーコピーブランド購入から到着まで5日間ほどお時間頂きます!十年誠信経営
شنبه 1 مهر 1396 06:09 ب.ظ
For most up-to-date news you have to visit world-wide-web and on the web I
found this site as a best web page for most recent updates.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:38 ب.ظ
May I simply say what a comfort to find an individual who truly knows what they're discussing online.
You definitely realize how to bring an issue to light and
make it important. A lot more people really need to look at this and understand this side of the story.
I was surprised you aren't more popular because you surely have the gift.
شنبه 14 مرداد 1396 11:54 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to
say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
شنبه 14 مرداد 1396 04:27 ب.ظ
Fastidious answer back in return of this question with real arguments and describing
everything on the topic of that.
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:09 ق.ظ
Hi, just wanted to tell you, I loved this post. It was practical.
Keep on posting!
جمعه 6 مرداد 1396 09:54 ب.ظ
You made some good points there. I looked on the net for additional information about
the issue and found most individuals will go along with
your views on this site.
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
Hello, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that's genuinely
excellent, keep up writing.
یکشنبه 4 تیر 1396 07:44 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین در آیا نه حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است
را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا
بود تحت تاثیر قرار داد.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:00 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا
نه نشستن کاملا با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات
شما در واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می
توانید انجام من را مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:21 ب.ظ
What i do not realize is actually how you are
now not really much more neatly-appreciated than you might be now.
You are very intelligent. You realize therefore significantly when it
comes to this subject, produced me personally imagine it
from numerous numerous angles. Its like men and women aren't involved unless it is one thing
to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs
nice. At all times take care of it up!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی